5/11 Artist talk: Lisa Trogen Devgun

Lisa Trogen Devgun är konstnär, som för närvarande läser masterexamen i konst vid Kungliga Konsthögskolan, i år tilldelades hon Solna stads kulturstipendium.

Hör henne berätta mer om sitt konstnärsskap och den nyfikenhet och intresse för vardagens material och platser som genomsyrar hennes skulpturer och installationer. Verk som ofta ställer betraktaren inför frågor om estetiska värden genom att material som förknippas som oönskade i stadsmiljön ges en ny betydelse.

Söndag 5 november kl 14,

En del av en samtalsserie där du får möta Solnas kulturstipendiater 2017.