Hagalunds keramikverkstad

OBS! Keramikverkstaden har begränsat antal deltagare under pandemin. Max 6 personer samtidigt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tack för att du tvättar händerna, håller avstånd och inte besöker verkstaden om du har förkylningssymptom – mycket viktigt!

Hagalunds keramikverkstad är en öppen amatörverkstad för alla som vill arbeta och skapa med lergods. Sedan starten 1983 har syftet varit att främja kreativitet och gemenskap. Med inspiration från Levande Verkstad utgår vi från antagandet att alla människor i grunden är skapande och har ett behov av att uttrycka sig.

Ansvarig hantverkspedagog för verksamheten är Karin Siljeholm på kultur- och fritidsförvaltningen, Solna stad. Den öppna verksamheten drivs i samarbete med vänföreningen Hagalunds keramikverkstad. Verkstaden har tre elektriska drejskivor, flera olika leror, färger och glasyrer samt en brännugn.

Hur funkar det?

För alla besökare är det endast drop-in tider som gäller. Detta innebär att du tilldelas plats utifrån turordning du anlänt och antal platser som är lediga. Det är inte möjligt att boka eller reservera plats. Ett besök är tidsbegränsat till max 3 timmar. För drejning gäller max 1,5 h vid drejskiva/besök. Hagalunds keramikverkstad har mycket begränsat med yta, max antal deltagare är ca 6-7 personer samtidigt. Förvaring av färdigt gods är begränsat till max 4 veckor och på eget ansvar. Verkstaden är inte öppen för professionell produktion eller bokning.

Vad kostar det?

Besöksavgiften är 140 kr/dag eller terminsavgift 1400 kr/termin. För pensionärer 1000 kr/termin. Du betalar för det material du använder. Leran kostar 50 kr/kg. Glasyr och glasyrbränning ytterligare 50 kr/kg. Barn och unga under 20 år betalar ingen besöks-/terminsavgift.

Vem kan komma?

Du behöver inga förkunskaper, det finns alltid handledare på plats. Instruktion i drejning sker endast enligt överenskommelse med handledare på plats. Barn är alltid välkomna under ledning av medföljande vuxen. Ett barn per vuxen.

Vänföreningen Hagalunds keramikverkstad erbjuder ett fåtal drejningskurser varje termin till besökare som betalt terminsavgift. Kontakta vänföreningen via Karin Siljeholm eller besök verkstaden för mer information om föreningen och kurser.

När är det öppet?

Ordinarie öppettider för drop-in är:
Måndag kl 18-21
Tisdag kl 12-21
Onsdag kl 12-21
Torsdag kl 18-21
Varannan söndag (jämna veckor) kl 12-16.

Stängt röda dagar samt under jul- och sommartid.
Höstsäsongen pågår 17 augusti – december 2020.

Kontakt:

Tel: 08-83 64 76 (under öppettider)
E-post: karin.siljeholm@solna.se eller info@olleolssonhagalund.se

Keramikkurser för barn 

Måndagar och torsdagar kl 15-16.30, samt kl 16.30-18.
Intresseanmälan: tel: 08-83 64 76 eller besök verkstaden.
Kostnaden för barnkurser är 600 kronor per termin, vilket inkluderar allt material och bränningar. Kurserna leds av Karin Siljeholm, utbildad pedagog inom Levande verkstad, keramik mm