Specialvisning med Gamla Hagalunds Vänner

Sön 4 juni kl 13.30. Upptäck Gamla Hagalund i miniatyr! Samling i Olle Olsson Hagalund-museet  där föreningen Gamla Hagalunds Vänner möter upp vid modellen  i Hagalundsrummet. Efter en kort introduktion går vi kl 13.45 tillsammans ner  till Hagalunds industriområde och föreningens utställningslokaler på Banvaktsvägen 18, 2 tr. Här visas fler modeller av Gamla Hagalund i skala 1:100 och 1:50.

Gamla Hagalunds Vänner är en förening med  syfte att värna gamla Hagalunds minne och ge gamla hagalundare och andra intresserade möjlighet att träffas under avspända former några gånger om året. Föreningen bedriver också viss forskning om gamla Hagalund. Föreningens bildarkiv utökas undan för undan genom bidrag från medlemmar och andra. Ett litet smakprov finns att se på hemsidan hagalundsvanner.com. Kent Fernström har genomfört ett större forskningsprojekt som utmynnat ett historiskt register över fastighetsägarna i Hagalund. Föreningen har funnits sedan 1995, men gjorde en nystart 2001 och har därefter vuxit kraftigt och har 2012 ca 300 medlemmar.