granbackaskolan
Emmylundsvägen 10-12, 171 72 Solna
Kommunal, F-3
Visa karta

Granbacka­skolan

Granbackaskolan är en grundskola i Huvudsta för elever från förskoleklass till årskurs 3. Här arbetar vi med tydlig kommunikation, anpassning, värdegrund, trygghet och studiero. Skolan är belägen nära Västra skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendals 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön. Skolan har två skolgårdar med stora ytor att leka på.

Om skolan

Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning. Vi vill att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Vi har tydliga avstämningsmål i alla årskurser som föräldrar, elever och pedagoger diskuterar på utvecklingssamtalen varje termin. Digitala verktyg är ett av redskapen i skolundervisningen, elever i behov av särskilt stöd har egen surfplatta. Våra klassrum är utrustade med interaktiva whitebordtavlor eller projektorer.

Granbackaskolan på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem

Granbackaskolan har fyra fritidshem, ett per årskurs, F-3. Fritidshemmet är öppet varje vardag kl.06.30-18.00. Fritidshemmen och skolan samverkar under skoldagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen arbetar enligt läroplanens mål och kompletterar undervisningen i förskoleklassen och skolan. På våra fritidshem stimuleras elevernas utveckling och lärande samt att vi erbjuder en meningsfull fritid. Det sker genom att vi främjar elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande verksamhet.

Trygghetsarbete

Målsättningen för Granbacka är självklart att ingen på skolan ska utsättas för kränkningar eller trakasserier. Skolan har ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa.

Informationsträffar inför skolansökan
till läsåret 2024-2025

Välkommen att besöka Solna stads kommunala grundskolor innan du gör din skolansökan för läsåret 2024-2025.

Informationsträff för dig som har barn som börjar förskoleklass, åk 4 eller åk 7 höstterminen 2024

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Bergshamraskolan

Aulan

21 november

18.00-19.30

Ekensbergsskolan

Ljushallen

28 november

18.00-19.30

Granbackaskolan

Matsalen

5 december

18.00-19.30

Järvastadens skola

Ulriksdalsskolan,
se nedan

28 november

18.00-19.30

Parkskolan

Biblioteket

30 november

18.00-19.30

Råsunda skola

Förskoleklass

Stråkvägen 11
orange dörrar,
förskoleklassens
lokaler

11 december

18.00-19.30

Råsunda skola
Årskurs 4

Matsalen, Stråkvägen 11

14 december

17.00-18.30

Råsunda skola,
Årskurs 7

Matsalen, Parkvägen 4

12 december

17.00-18.30

Skytteholmsskolan

Ljushallen

29 november

18.00-19.30

Tallbackaskolan

Aulan

30 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan

Förskoleklass

Matsalen

28 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan
Årskurs 4 och 7

Matsalen

7 december

drop-in
15.00-17.00

Solna anpassad
grundskola
Solna anpassad gymnasieskola

Skolans lokaler,
ingång B1
Skytteholmsskolan

14 november

17.30-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Kontaktinformation

Granbackaskolan

granbackaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Jonas Lindgren
jonas.lindgren@solna.se

Biträdande rektor

Camilla Binnefors
camilla.binnefors@solna.se

Administration

Lucy Gatica Inostroza
granbackaskolan@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad