---
Kommunal, F-3
Visa karta

Järvastadens skola

Järvastadens skola är Solna stads nyaste grundskola och öppnar höstterminen 2024. Skolan ligger mitt i den växande stadsdelen Järvastaden.

Järvastadens skola erbjuder nybyggda lokaler för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 3. Skolan planeras för två klasser per årskurs. Förutom klassrum har skolan till exempel musik- och rörelserum, kök med matsal och rum för fritidshemmets verksamhet.

Skolan har skolgård i direkt anslutning till en park vilket skapar goda möjligheter till fysisk aktivitet. Skolgården byggs med lekpark, plats för spontanlek och vistelseytor.

Byggnaden är i tre våningar och byggs enligt miljöklassningen Svanen, generation 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På taket finns solceller.

Höstterminen 2024

Järvastadens skola kommer att ta emot elever till förskoleklass och årskurs 1 med start höstterminen 2024. Ansökan görs under ordinarie ansökningsperiod 16-29 januari 2024. Läs mer på solna.se/sokaskola

Informationsträffar inför skolansökan
till läsåret 2024-2025

Välkommen att besöka Solna stads kommunala grundskolor innan du gör din skolansökan för läsåret 2024-2025.

Informationsträff för dig som har barn som börjar förskoleklass, åk 4 eller åk 7 höstterminen 2024

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Bergshamraskolan

Aulan

21 november

18.00-19.30

Ekensbergsskolan

Ljushallen

28 november

18.00-19.30

Granbackaskolan

Matsalen

5 december

18.00-19.30

Järvastadens skola

Ulriksdalsskolan,
se nedan

28 november

18.00-19.30

Parkskolan

Biblioteket

30 november

18.00-19.30

Råsunda skola

Förskoleklass

Stråkvägen 11
orange dörrar,
förskoleklassens
lokaler

11 december

18.00-19.30

Råsunda skola
Årskurs 4

Matsalen, Stråkvägen 11

14 december

17.00-18.30

Råsunda skola,
Årskurs 7

Matsalen, Parkvägen 4

12 december

17.00-18.30

Skytteholmsskolan

Ljushallen

29 november

18.00-19.30

Tallbackaskolan

Aulan

30 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan

Förskoleklass

Matsalen

28 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan
Årskurs 4 och 7

Matsalen

7 december

drop-in
15.00-17.00

Solna anpassad
grundskola
Solna anpassad gymnasieskola

Skolans lokaler,
ingång B1
Skytteholmsskolan

14 november

17.30-19.00


Adress och anslutningsväg

Adressen till Järvastadens skola är Stenknäcksgatan 16. Den vägen är det ännu inte möjligt att använda. Från skolstart och under skolans första år kommer i stället en tillfällig väg användas, den sträcker sig från Fridensborgsvägen 167 och fram till skoltomten. Bredvid bilvägen byggs en gång- och cykelväg.

Kontaktinformation

Järvastadens skola

08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Sofia Nybom
sofia.nybom@solna.se

Karta

Senast uppdaterad