Tallbackaskolan. Tegelbyggnad.
Kristinelundsvägen 1, 171 50 Solna
Kommunal, F-9
Visa karta

Tallbacka­skolan

Tallbackaskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Våra ledord är trygghet, respekt, ansvar och arbetsro.

Om skolan

På Tallbackaskolan har vi höga förväntningar på elevers skolresultat. Läsningen är något vi prioriterar och satsar på i alla åldrar och verksamheter på skolan. Våra förstelärare är med och driver såväl digitaliseringsarbetet som det kollegiala lärandet på skolan. Skolan har många traditioner och idrottsaktiviteter som vi prioriterar att bibehålla för att skapa gemenskap över åldrar och tid.

Vi är stolta över den bredd av nationer som våra elever och personal företräder. Internationellt arbete löper som en röd tråd genom verksamheten och vi har en EU-skolambassadör.

Tallbackaskolan på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritids

Tallbackaskolans fritidshem har öppet måndag till fredag kl.06.30–18.00. Fritidshemmen är uppdelade så att förskoleklass har en separat avdelning precis som årskurs 1, 2 och 3. Årskurs 4-6 har en gemensam avdelning. Alla avdelningar samverkar mellan varandra.

Tallbackaskolans fritidshem har ett årshjul med återkommande aktiviteter under året så som sommarfest, julmarknad, fritidshemmens dag och massa andra roliga aktiviteter. Just nu ligger stort fokus på att utveckla vår rastverksamhet på både låg- och mellanstadiet. Vi arbetar för att eleverna ska ha en trygg och utmanande fritidstid vilket i sin tur bidrar till färre konflikter.

Trygghetsarbete

På Tallbackaskolan värnar vi om att alla ska känna sig välkomna och trygga. Skolan driver ett aktivt likabehandlingsarbete och samarbetar med barnrättsorganisationen Friends. Tillsammans bidrar vi alla till att skapa en skolmiljö som är bra för våra elevers lärande, utveckling och hälsa. Samarbetet med Friends ger personalen kunskap och konkreta verktyg för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde.

Informationsträffar inför skolansökan
till läsåret 2024-2025

Välkommen att besöka Solna stads kommunala grundskolor innan du gör din skolansökan för läsåret 2024-2025.

Informationsträff för dig som har barn som börjar förskoleklass, åk 4 eller åk 7 höstterminen 2024

Grundskola

Lokal

Datum

Tid

Bergshamraskolan

Aulan

21 november

18.00-19.30

Ekensbergsskolan

Ljushallen

28 november

18.00-19.30

Granbackaskolan

Matsalen

5 december

18.00-19.30

Järvastadens skola

Ulriksdalsskolan,
se nedan

28 november

18.00-19.30

Parkskolan

Biblioteket

30 november

18.00-19.30

Råsunda skola

Förskoleklass

Stråkvägen 11
orange dörrar,
förskoleklassens
lokaler

11 december

18.00-19.30

Råsunda skola
Årskurs 4

Matsalen, Stråkvägen 11

14 december

17.00-18.30

Råsunda skola,
Årskurs 7

Matsalen, Parkvägen 4

12 december

17.00-18.30

Skytteholmsskolan

Ljushallen

29 november

18.00-19.30

Tallbackaskolan

Aulan

30 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan

Förskoleklass

Matsalen

28 november

18.00-19.30

Ulriksdalsskolan
Årskurs 4 och 7

Matsalen

7 december

drop-in
15.00-17.00

Solna anpassad
grundskola
Solna anpassad gymnasieskola

Skolans lokaler,
ingång B1
Skytteholmsskolan

14 november

17.30-19.00


Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Fotbollsprofil Visa Dölj

Stadens fotbollsprofil bedrivs inom ramen för elevens val. Då elevens val förväntas tas bort från timplanen inom kort avslutar Solna stad verksamheten successivt. Det innebär att ingen ny antagning sker till läsåret 2022/2023 eller senare. För elever i klasser med fotbollsprofil som börjar årskurs 8 och årskurs 9 höstterminen 2022 innebär det ingen förändring. De erbjuds avsluta sin grundskolegång enligt plan.

Kontaktinformation

Tallbackaskolan

tallbackaskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Jonas Lindgren
jonas.lindgren@solna.se

Biträdande rektor, åk 4-9

Josefin Liedström
josefin.liedstrom@solna.se

Administration

Lucy Gatica Inostroza
tallbackaskolan@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad