Berättelser om Näcken (F-klass)

Nina berättar om ett av våra mytologiska väsen som hon av en händelse mötte i Ulriksdals slottspark. Spännande berättelser och magiska knep hjälper oss att i en trygg och mysig miljö möta det ruskiga, hitta sätt att handskas med det, och fundera tillsammans över vad som är tro och vad som är vetande.

Var: Öbergs hus, Furugatan 3 , Gamla Hagalund. Samling på gården.
Målgrupp: Förskoleklass
Antal: Halvklass
Bokning: Nina.Nykvist@solna.se