Grovavfall, byggavfall och trädgårds­avfall

Grovavfall är det avfall som uppstår i ett hushåll men som är för tungt, stort eller av andra anledningar inte kan läggas i den vanliga soppåsen. Här hittar du som bor i Solna information om var du kan lämna ditt grovavfall, byggavfall och trädgårdsavfall.

Grovavfall kan vara stora och tunga föremål som trasiga möbler, cyklar, barnvagnar och skidor. Också mindre avfall som inte är brännbara hör till grovavfall, exempelvis blomkrukor, porslin och stekpannor. Byggavfall som handfat och gips eller trädgårdsavfall som löv och grenar räknas inte som grovavfall men ska också tas hand om på rätt sätt.

Om du är osäker på vad som är grovavfall, trädgårdsavfall eller byggavfall kan du ta hjälp av sorteringsguiden Sören Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här lämnar du ditt grovavfall

Du som bor i Solna kan lämna ditt grovavfall utan kostnad på Returpunkt Solna centrum Länk till annan webbplats. eller närmaste återvinningscentral. Mindre mängder grovavfall kan du även lämna till den mobila miljöstationen och den mobila återvinningscentralen. Läs mer nedan.

För boende i flerfamiljshus kan fastighetsägaren mot en kostnad beställa en bemannad lastbil som hämtar upp grovavfallet vid fastigheten, abonnera hämtning av grovavfall från soprummet eller hyra en container för grovavfall. Läs mer under Avfall för fastighetsägare. 

Återvinningscentraler Visa Dölj

Större grovavfall

Större grovavfall som du inte kan lämna på Returpunkten (se nedan), kan du lämna på Valkyriavägen 1 i Sundbyberg. Här finns en bemannad mottagning av hushållens grovavfall följande tider:

Måndag – torsdag 16.00 - 20.00
Fredag 12.00 - 16.00
Lördag - söndag 11.00 - 14.00

Tiderna kan ändras, se gärna SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för aktuella öppettider. Kontrollera även hemsidan vid röda kalenderdagar.

Mindre grovavfall

Mindre grovavfall kan även lämnas på Returpunkten (en mini-återvinningscentral) på Landsvägen 62 i centrala Sundbyberg. På Returpunkten kan du lämna mindre mängd grovavfall (maxstorlek 100*60 cm), elavfall (maxstorlek 50*70 cm) och farligt avfall.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om återvinnings­centralerna.

Mobil miljöstation Visa Dölj

Den mobila miljöstationen gör det möjligt för dig som bor i Solna att återvinna mindre mängder grovavfall nära hemmet. Den stannar på flera platser runt om i staden och utgår varje helgfri torsdag från Solnaplan. Läs mer under Mobil miljöstation.

Mobil återvinningscentral Visa Dölj

Den mobila återvinningscentralen gör det möjligt för dig som bor i Solna att återvinna något större mängder grovavfall nära hemmet. Den besöker regelbundet Bergshamra, Hagalund och Huvudsta. Läs mer under Mobila återvinningscentralen.

Här lämnar du ditt trädgårdsavfall

Grenar, kvistar och andra växtdelar som kommer från din trädgård eller balkong räknas som trädgårdsavfall.

Du som bor i Solna kan lämna ditt trädgårdsavfall utan kostnad på närmaste återvinningscentral eller kompostanläggning. Du kan också kompostera trädgårdsavfallet där du bor eller, på vissa tider på året, elda trädgårdsavfallet. Läs mer nedan.

För boende i flerfamiljshus eller enbostadshus kan fastighetsägaren mot en kostnad beställa hämtning av trädgårdsavfall. Läs mer under Avfall för fastighetsägare.

Återvinningscentral och kompostanläggning Visa Dölj

Trädgårdsavfall kan lämnas på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler eller två kompostanläggningar i regionen.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om var återvinningscentralerna och kompostanläggningarna finns och deras öppettider.

Elda trädgårdsavfall Visa Dölj

I Solna stad får du under vissa förutsättningar elda torrt trädgårdsavfall under en vecka på våren (veckan då valborgsmässoafton infaller) och en vecka på hösten (vecka 40).

Du får aldrig elda någon annan typ av avfall än trädgårdsavfall (exempelvis målat trä, gummi eller plast). Två villkor för att du ska få elda trädgårdsavfall är att räddningstjänsten inte har beslutat om generellt eldningsförbud och att din eldning inte riskerar att orsaka olägenheter för andra.

Aktuell brandriskprognos får du via brandförsvarets telefonsvarare på 08-454 83 39.

Mer information om eldning och hur du eldar säkert finns på Storstockholms brandförsvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eldningens miljö- och hälsopåverkan

Miljö- och hälsoproblem till följd av eldning har under senare år blivit allt mer uppmärksammade. Vid förbränning av organiskt material bildas bland annat sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten. De här ämnena smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Många bostäder har idag fläktstyrd ventilation vilket gör att eldningsröken även påverkar inomhusluften.

Det är du som eldar som ansvarar för att eldningen inte medför några problem för omgivningen eller skapar onödig miljöpåverkan.

Kompostera trädgårdsavfall Visa Dölj

Du som bor i Solna har möjlighet att kompostera trädgårdsavfall hemma. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning.

Vill du även kompostera matavfall? Läs mer om vad som gäller under sidan om matavfall.

Här lämnar du ditt bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är sådant avfall som uppstår i samband med byggande eller renovering av en fastighet, exempelvis toalettstol, handfat, badkar, varmvattenberedare, och proppskåp.

Sedan 1 augusti 2020 gäller nya bestämmelser kring bygg- och rivningsavfall som innebär att trä, metall, glas, plast, gips och mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten) ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall. Bygg- och rivningsavfallet ska sedan lämnas in i separata fraktioner på en återvinningscentral. 

Du som bor i Solna kan lämna mindre mängder bygg- och rivningsavfall (upp till tre kubikmeter) utan kostnad på närmaste återvinningscentral. För större mängder tas en kostnad ut.

Tänk på att bygg- och rivningsavfall kan klassas som farligt avfall, exempelvis asbest. Se mer information om hantering av asbest nedan.

Återvinningscentral Visa Dölj

Bygg- och rivningsavfall kan lämnas på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider.

Tänk på att det är endast ägaren till avfallet som personligen kan lämna bygg- och rivningsavfallet kostnadsfritt.

Hantering av asbest Visa Dölj

Asbest räknas som farligt avfall (både rivningsmaterial och den skyddsutrustning som har använts vid sanering). Du som privatperson kan lämna mindre mängder asbestavfall (max tre kilo) på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen. Större mängder asbest kan du som privatperson lämna på återvinningscentralen Löt.

SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider.

Asbestavfallet ska alltid vara väl förpackat i täta förpackningar och märkt som farligt avfall ("innehåller asbest").

Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som privatperson läsa mer om hur du bäst hanterar asbest.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad