Kungörelse om flyttade fordon

 

Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

 • Registreringsnummer: FOH022
  Fabrikat: SAAB 9-5 LINEAR SPORTCOM
  Ursprunglig uppställningsplats: Centrumslingan 55, Solna
  Publicerad: 2023-11-27
  Ärendenr: SLN231124-085410945
 • Registreringsnummer: SDJ927
  Fabrikat: AUDI A6 2,4
  Ursprunglig uppställningsplats: Björnstigen 32, Solna
  Publicerad: 2023-10-27
  Ärendenr: SLN231018-090913454
 • Registreringsnummer: FFY-989
  Fabrikat: Volkswagen
  Ursprunglig uppställningsplats: Huvudstagatan 1b, Solna
  Publicerad: 2023-10-27
  Ärendenr: SLN231018-102921760
 • Registreringsnummer: SYP586
  Fabrikat: CHRYSLER TOWN&COUNTRY
  Ursprunglig uppställningsplats: Hannebergsgatan 33, Solna
  Publicerad: 2023-10-27
  Ärendenr: SLN231018-095446871
 • Registreringsnummer: SLD998
  Fabrikat: VOLVO S + V70
  Ursprunglig uppställningsplats: Hemvärnsgatan 17, Solna
  Publicerad: 2023-10-16
  Ärendenr: SLN231013-095755328
 • Registreringsnummer: FLZ048
  Fabrikat: CITROEN C4 HDI110 FAPEGS
  Ursprunglig uppställningsplats: Gustav III:s Boulevard 116, Solna
  Publicerad: 2023-10-13
  Ärendenr: SLN231013-093314748
 • Registreringsnummer: N/A
  Fabrikat: Audi
  Ursprunglig uppställningsplats: Fridensborgsvägen 100, Solna
  Publicerad: 2023-10-13
  Ärendenr: SLN231013-123802794

Frågor om de fordon som har flyttats besvaras av receptionen i Solna stad eller via telefon av vårt kontaktcenter på telefon 08-746 10 00.

Motorfordon finns uppställda på Bromma & Botkyrka bilskrot, 08-795 88 36. Fordonsvrak (dvs fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde), tillfaller kommunen direkt och skrotas.

Alla kostnader i samband med flytt av fordon och uppställning av fordon faktureras gällande fordonsägare.

För övergivna cyklar se solna.se/cykel

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad