Tobaks­försäljning - ansökan och tillsyn

Om du ska sälja tobak måste du göra en ansökan om tillstånd hos Solna stad.

Detaljhandlare och partihandlare som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Vid ansökan genomförs en utredning. Det som granskas i utredningen gäller bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av brottslig belastning (vandel).

Tobakslag

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. började gälla den 1 juli 2019 och i lagen framgår att:

  • Endast den som har tillstånd får sälja tobak
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning ska följas
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
  • Rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus; bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhägnade platser för idrott och lek
  • Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, vattenpipa och örtprodukter för rökning.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter fr.o.m. 1 augusti Visa Dölj

Den 1 augusti 2022 träder en lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus eller olika varumärken som Lyft, Velo, Volt med mera.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad på samma vis som försäljning av
e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Du kan skicka din anmälan
via mejl: TillsynSF@solna.se. Du kan även använda blanketten som du hittar på e-tjänsten Försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas. Egenkontrollsprogrammet hittar du under blanketter på e-tjänsten Försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna Folkhälsomyndighetens vägledning om egenkontrollsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns

  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.

Märkning av tobaksfria nikotinprodukter

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar och med en innehållsdeklaration. Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på produktens förpackningar får inte antyda att en viss produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter, likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Ansökan om tobaksförsäljning

Kommunen kommer att ta ut en avgift för att behandla ansökan.

Avgifter 2023
InsatsAvgift
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak
6 458 kronor
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak1 890 kronor
PBI (Person som har ett betydande inflytande i rörelsen)
prövning med finansiering
3 570 kronor
PBI (Person som har ett betydande inflytande i rörelsen)
prövning ej finansiering
578 kronor

Ansökningsblanketter och e-tjänst

Enklast ansöker du om tobaksförsäljning via e-tjänsten i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kan du inte använda e-tjänsten finns även blanketter att ladda ner.

Hjälp med ansökan

Vill du veta mer om hur du ansöker om tobaksförsäljning? Besök då tillståndsguiden.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Tobakslagen säger att du måste anmäla alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. För att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla det till kommunen, vilket enklast görs i e-tjänsten i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt på blanketten Anmälan om försäljning av e-cigaretter som du hittar invid e-tjänsten.

Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram, som bland annat ska beskriva hur din verksamhet ser till att lagen efterföljs. Egenkontrollprogrammet ska skickas till kommunen när du gör din anmälan.

E-tjänst och blanketter för försäljning av e-cigaretter Visa Dölj

Tillsynsavgift per år - tobak, folköl, läkemedel Visa Dölj

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgifter 2023

Tillsynsavgifter

Avgift kr/år

Tobak

1 129 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

1 129 kr

Folköl

2 032 kr

Receptfria läkemedel

1 129 kr

Tobaksfria nikotinprodukter

1 129 kr

Tobak och folköl

2 370 kr

Tobak och elektroniska cigaretter

1 693 kr

Tobak och tobaksfria nikotinprodukter

1 693 kr

Folköl och elektroniska cigaretter

2 370 kr

Folköl och tobaksfria nikotinprodukter

2 370 kr

Elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

1 693 kr

Tobak och receptfria läkemedel

1 693 kr

Folköl och receptfria läkemedel

2 370 kr

Elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

1 693 kr

Receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

1 693 kr

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

3 217 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och folköl

3 217 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel

2 540 kr

Elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

3 217 kr

Elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

3 217 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

4 064 kr

Tobak, folköl och tobaksfria nikotinprodukter

3 217 kr

Tobak, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

2 540 kr

Folköl, elektroniska cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

3 217 kr

Tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

2 540 kr

Folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

3 217 kr

Elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

2 540 kr

Tobak, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

4 064 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, folköl och tobaksfria nikotinprodukter

4 064 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

3 386 kr

Elektroniska cigaretter, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

4 064 kr

Tobak, elektroniska cigaretter, folköl, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

4 910 kr


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad