– ”Det låter lite som en saga när man berättar det faktiskt”. Lena Olsson Petrén berättar om sin pappas liv i filmen som visas på museet av Joakim Forsgren.


Kvarteret Olle Olsson Hagalund – museum, kafé, verkstäder och konstnärsateljéer.

Museikvarteret drivs av Solna stad i nära samarbete med Lena Olsson Petrén, vänföreningen Hagalunds keramikverkstad, Olle Olsson Hagalunds Vänner samt övriga kulturaktörer i kvarteret. Läs mer om de olika verkstäderna i menyn.

I kvarteret sammanvävs berättelser om Olle Olsson Hagalunds konstnärskap med stadsdelens utveckling och kulturarv. Konstnären Olle Olsson lade tidigt till ”Hagalund” i sin signatur för att visa stolthet för varifrån han kom. I sina målningar månade han om att visa en annan bild av Hagalund än den som var vanligt förekommande i dåtidens tidningar och media.

Olle Olsson Hagalund-museet är idag ett konstnärshem med originalinredning från tiden då Olle Olsson med familj bodde här. I de små rummen finns konst och citat av konstnären som guidar oss runt i huset. 

Håll utkik efter aktuellt program här på hemsidan och på Facebook och Instagram. Här i kvarteret finns alltid något mer att upptäcka!

Barnteater ”Vattenmannen och Speed” på gården, aug 2018

 

Kvarterets historia

Konstnären Olle Olsson bodde hela sitt liv i huset som hans morfar, snickarmästare Carl Brolin, byggde år 1891. Snickarglädjen präglar  huvudbyggnaden med sina utsirade trädetaljer och tornrum, det sexkantiga lusthuset och gårdshusen. Från början var alla husen målade i samma färg. Det var Olle Olsson som målade om huset i den karaktäristiska turkosa färgen i slutet av 1960-talet som en protest mot rivningsbeslut och förfall. Olle Olssons hus inklusive gårdshusen var en av de första fastigheterna som byggdes i Hagalund med åtta lägenheter totalt.

Som mest bodde ett 30-tal barn och vuxna samtidigt i fastigheten. Under 1960- och 70-talet stod huset i centrum för en kultur- och stadsbyggnadsdebatt som intresserade en publik långt utanför lokalsamhället. Mellan åren 1977 och 2004 var Olle Olsson-huset ett kommunalt galleri för samtidskonst som även visade verk av Olle Olsson och andra med honom samtida konstnärer på övervåningen. Läs mer om utställningshistoriken i Olle Olsson-huset här.

Grannvillorna i kvarteret bevarades också liksom Hagalunds vattentorn av arkitekt Ivar Tengbom och Hagalunds järnvägsstation i närområdet. Det rödmålade huset, Villa Odin, byggdes 1912 av makarna August och Mathilda Johansson som var blomsterkransbindare, ett yrke som sedan gick i arv i fem generationer. Här bodde även den internationelle proffsboxaren Harry Persson, känd som ”Hagalundsgrabben”.  Färghandlarhuset var länge en välbesökt speceriaffär och fram till 1970-talet en färghandel. Läs mer om vad som pågår i husen idag under rubrikerna till vänster.

Vy från Furugatan 5A, Olle Olssons hus i förgrunden. Foto: Gösta Ask 1950

Stadsdelen Hagalund

När Hagalund började bebyggas 1890 var det ont om bostäder i Stockholm. Arbetarbefolkningen sökte sig ut från centrum för att bygga nytt. Stora Frösunda, Hagalunds stamfastighet, köptes 1889 av ingenjör Albert Amundson. Året därpå började avstyckningen av tomter. Hagalund blev ett municipalsamhälle år 1899. På 1910-talet började flervåningshus i sten att byggas. Det som kallades ’Nya Hagalund’ t o m 1926 hade till en början en småstadskaraktär med en mångfald av mindre friliggande hus med trädgårdar. Många av husen var självbyggda av yrkesskickliga hantverkare. Även funktioner som gatubelysning och vattenförsörjning byggdes med egna medel.
 I nästan varje hus fanns affärslokaler som vette mot gatan. Municipalsamhället Hagalund inlemmades 1943 i den nybildade kommunen Solna stad. 1945 beslutade kommunen om totalförbud för byggnation i Hagalund. Fastighetsägare slutade att underhålla sina hus i väntan på beslut. Under 1950-talet köptes många hus upp av kommunen.
 Ett flertal av dessa hus stod obebodda och underhölls inte. Samhället började förfalla. 1962 kom en ny stadsplan för Hagalund som innebar att alla äldre hus skulle rivas – endast Vattentornet och Hagalunds kyrka skulle bevaras.

Rivningarna i Hagalund dokumenterades ivrigt. Fler bilder finns på solna.se/bildarkivet

Rivning och nybyggnation

Under 1960-talet när miljonprogrammet lanserades nationellt, revs ca 250 äldre hus i Hagalund. Rivningarna pågick ända fram till 1980-talet. Idag finns tre trävillor i närområdet runt Olle Olssons fastighet kvar samt ytterligare ett par stenbyggnader såsom vattentornet, kyrkan och stationshuset. Solna stad äger samtliga bevarade fastigheter utom Hagalunds kyrka som ägs av Svenska kyrkan. De rivna husen ersattes med moderna skivhus och ett helt nytt gatunät som stod färdigt 1973. Området, som idag kallas ’Blåkulla’, består av åtta stycken 100 meter långa och 13 våningar höga flerfamiljshus. Arkitekturen och stadsplaneringen är högmodernistisk och intimt förknippad med arkitekten och stadsplaneraren 
Le Corbusiers idéer. Idén bestod bland annat av trafikseparering och en funktionsuppdelning mellan bostäder och affärsverksamhet. Arkitekten Bo Ahlsén och konstnären Lars Abrahamsson fick i gemensamt uppdrag att konstnärligt gestalta fasaderna. Visionen var att husen skulle smälta samman med himlen och upplevas som gigantiska atlantångare på färd mot ett nytt modernt samhälle där människor skulle bo med ljus, luft och grönska högt över bilarna.

Enligt Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister är Blåkulla idag klassat som kulturmiljö av nationell betydelse: “Stadsdelen är ett koncentrat av Solnas historia, moderna utveckling, lokalidentitet samt ett typexempel på de konflikter och strider som föregrep och till slut bidrog till avstannandet av omfattande rivningar av hela stadsdelar och kvarter i de stora städerna.”

Olle Olssons hus 2017.

Olle Olsson Hagalund

Olle Olsson föddes som enda barnet i en kärleksfull familj. Han ritade, sjöng och spelade fotboll, men skolan intresserade honom inte särskilt. Olle bodde kvar hemma och försörjde sig på ströjobb i sin ungdom (som kontorist vid järnvägen och som dekormålare). Han prövade på att gå i målarskola, men slutade eftersom ”känslan” var det viktiga, och den kunde ingen lära honom. Först efter att han fyllt trettio år blev han ”upptäckt” på en utställning för unga målare. Nu kunde han äntligen börja försörja sig som konstnär. Hans konst blev allt friare och mer färgrik och personlig med åren. ”Jag är naivist för att behålla min barndoms syn på tingen”. Men Olle kallade sig ogärna konstnär, eller sitt skapande för konst. ”Det jag målar är inte konst, men det är Olsson. ”Han målade långsamt, och utan att någon såg på. ”Det som är vackert ska mogna långsamt” sa han, och jämförde det med en blomma som måste få växa i sin egen takt och slå ut när det var dags.

Olle Olsson reste en del, representerade Sverige på Venedigbiennalen 1942, tyckte mycket om Paris och Köpenhamn, men längtade alltid tillbaka till sitt älskade Hagalund, var i världen han än befann sig. Han bodde där i hela sitt liv; föddes och växte upp i det hus hans morfar hade byggt i slutet av 1800-talet. Han skulle så småningom bilda egen familj där; frun Maja och dottern Lena. Identifikationen med, och kärleken till platsen gjorde att han tog konstnärsnamnet Olle Olsson Hagalund. Men Sverige genomgick en stor förändring i mitten av 1900-talet. När vi blev moderna fanns inte plats för vildvuxna kåksamhällen varken i Hagalund eller någon annanstans. Den stora rivningsvågen drabbade många samhällen, men kanske Hagalund är det mest kända exemplet, mycket tack vare Olle som stred in i det sista för ett bevarande. Tack vare hans opinionsbildning, och tack vare hans kända namn, bevarades ändå till slut ett kvarter, där Olle Olsson-Hagalundmuseet står kvar och lyser som bara Olle Olssons färger kan.

Olle Olsson biografi

1904 Olle Olsson föds

1915 Får sin första ask med färgkritor

1917 Vinner första pris i en barnteckningstävling

1917-19 Kontorsvakt vid Norra station

1920-30 Arbetar med utsmyckning av trappuppgångar och teaterdekorer

1934 Deltar i en utställning med andra konstnärer på PUB, Stockholm

1934 Höstsalongen Liljevalchs konsthall, Stockholm

1937 Gifter sig med Maja Karlsson

1938 Separatutställning på konstnärsdrivna Färg & Form, Stockholm

1941 Ny utställning på Färg & Form, Stockholm

1941 Utställningen Barnet i konsten, Nordiska museet, Stockholm,

1942 Svensk Nutidskonst, Statens museum for kunst, Köpenhamn

1942 Representerar Sverige vid biennalen i Venedig

1943 Utställning på Konstgalleriet, Göteborg, samt deltar i Nordiska sommarutställningen på Mässhallen, Göteborg

1944 Nermans konsthall, Norrköping

1945 Separatutställning på Svensk-franska konstgalleriet, Stockholm

1946 Utställningar på Riksförbundet för bildande konst och på Statens museum för kunst, Köpenhamn, på Haderslev museum, Fredericia, samt på Kunsternes hus, Oslo och Oslo Kunstforening.

1948-65 Gör scendekorer, första till föreställningen Värdshuset Vita Hästen på Oscarsteatern, Stockholm

1950 Dottern Lena föds

1955 Utställningen Koloristerna på Charlottenborg, Köpenhamn

1955 Två frimärken ritade av Olle Olsson utkommer

1956 Ställer ut på konstsalong Samlaren, Stockholm

1958 Separatutställning, Folkets Park, Kramfors

1959 Olle Olsson intervjuas av Gustav Näsström i filmen Hagalund en hotad utkantsidyll, producerad för Sveriges television

1959 Separatutställning, Svenska konstgalleriet, Jönköping

1960 Blir invald i Kungliga Akademien för de sköna konsterna

1962 Blir invald i rådet till skydd för Stockholms skönhet

1963 Premiär av filmen Olle Olsson av E. Sandström och R. Ericsson

1963 Konstnärernas Stockholm, Liljevalchs konsthall, Stockholm

1963 Tilldelas Solna stads kulturstipendium

1965 Utgivning av boken Olle Olsson Hagalund: kvick kraftkarl i konstnärsidyll av Ulf Linde, Eva Dickson och Rein Välme

1965 Separatutställning på Kalmar konstmuseum

1966 Tilldelas S:t Eriksmedaljen

1969-73 Tre vävnader med motiv av Olle Olsson färdigställs på Handarbetets vänner

1972 Olle Olsson dör

1973 Minnesutställning på Liljevalchs konsthall, Stockholm

1973 Bokrelease Olle Olsson och hans Hagalund av Eric Wennerholm

1974 Minnesutställning på Lunds konsthall

1975 Olle Olssons fru Maja säljer huset i Hagalund

1977 Olle Olsson-huset öppnar och drivs som kommunalt galleri för samtidskonst

1988 Utställningen Solna i konsten under 300 år, Olle Olsson-huset

1989 Thielska Galleriet, Stockholm visar verk av Olle Olsson

1989 Utställning på Galleri Astley i Uttersberg

1992 Målningar av Olle Olsson ingår i utställningen Ursvenskt – naivister och realister 1916-1946 på Norrköpings och Borås konstmuseum

1993 Teckningar och gouacher visas på Norrköpings konstmuseum

1993 Olle Olsson-Hagalund – en spegling på Stockholms stadsmuseum

1993 Bokrelease Olle Olsson Hagalund – om konstnären och hans miljö av Lillemor Derr

1994 Utställningar på Kalmar och Halmstad konstmuseer

1997 Utställningar på Millesgården och Borås konstmuseum

1998 Medverkar i utställningen Från Ulriksdal till Bellmansro på Prins Eugens Waldermarsudde

1999 Utställning på Bror Hjorts hus i Uppsala

2001 Målningar av Olle Olsson ingår i utställningen Nu blommar det på Norrköpings konstmuseum

2001 Utställning på Stockholms länsmuseum

2001 Målningar av Olle Olsson ingår i utställningen Folkhemmet – var det bra så? på Botkyrka konsthall, Tumba

2004 Scenografiskisser visas på Bukowskis Auktionsverk, Stockholm

2004 Litografier och teckningar visas på Grafikens hus, Mariefred

2005 Olle Olsson Hagalund-museet öppnar i ny regi av dottern Lena Olsson-Petrén

2015 Separatutställning Olle Olsson Hagalund – en färgstark romantiker på Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm

2017 Olle Olsson Hagalund-museets drift återgår i Solna stads regi i samarbete med dottern Lena Olsson Petrén.

Filmarkivet