Filma i Solna - handledning

På den här sidan hittar du infor­mation kring sådant som kan vara aktuellt för dig som förbereder en film­inspelning och planerar att filma i Solnas offent­liga miljöer.

Vad ska du tänka på innan du filmar?

För att filma på offentliga platser krävs tillstånd. Det viktigaste när du söker tillstånd är att vara ute i god tid. Kontakta gärna alla berörda aktörer redan innan du skickar in din ansökan.

Var ute i god tid

Sök de tillstånd du behöver senast två veckor före planerad inspelning. Vid större inspelningar som påverkar stadens trafik och boendeparkeringar behöver du söka tillstånd tre veckor före startdatum. Om inspelningen blir försenad ska du kontakta berörda förvaltningar och myndigheter. Detsamma gäller om en inspelningsdag inte blir av. Då förhindrar du att gator och parkeringar stängs av i onödan.

Vad behöver du göra om du vill filma på offentlig plats

Sök tillstånd från Polisen. För att filma på offentlig plats måste du ha tillstånd från Polisen. Gör din ansökan senast två veckor före planerad inspelning. Polisen skickar ärendet på remiss till berörda nämnder och myndigheter.

För att snabba på hanteringen av din ansökan bör du skicka med:

 • Information om datum, plats och tid för inspelningen
 • Karta och ritning på all etablering, till exempel kamerapositioner, skyliftar och annan möblering
 • Information om hur, var och när korta stopp av trafik och gående ska ske
 • En tydlig ritning som inkluderar alla trafikslag i de fall du önskar att en parkering, gata eller område ska stängas av helt.
 • Betala ansökningsavgiften. Ditt ärende handläggs först när du har betalat in den aktuella ansökningsavgiften. Blir din ansökan godkänd sammanställer Polisen alla villkor och skickar en bekräftelse via e-post och postgång.

Om inspelningen innehåller vapen, rån eller annat som kan uppfattas som en verklig händelse, kontakta Polisen på telefon: 114 14 och begär ledningscentralen.

På Polisens webbplats polisen.se/service/tillstand/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information och ansökningsblanketter.

Kontakta staden beronde på var du vill filma i Solna.

Nedan följer olika exempel på när du måste kontakta Solna stad inför din filminspelning.

 • Avstängning av parkering, gata och område, korta stopp av trafik/gående
 • Elektricitet och belysning
 • Filma i parkområden
 • Filma på vårdboende/sjukhusmiljö
 • Filminspelning på skola
 • Filma i parkeringshuset Motorborgen
 • Filma på stadens idrotts- och motions­anläggningar och idrottsområden
 • Filma i fastigheter, privata aktörer
 • Filma i Solnas fastigheter
 • Vid behov, prioriterad snöskottning

Vad ska du tänka på när du filmat klart

Det är filmteamet som har ansvar för att platsen städas och återställs i ursprungligt skick efter avslutad filminspelning. Det gäller för alla typer av miljöer.

Vi tar gärna emot din återkoppling eller att du kommer med synpunkter om hur din filminspelning i Solna fungerade.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad