Digitala låsvred

Solnabor som beviljats hemtjänst, trygghetslarm och natthjälp får låsvredet på insidan av sin lägenhetsdörr utbytt mot ett digitalt låsvred. Tekniken är beprövad och används redan i ett åttiotal andra kommuner.

Digitala låsvred – så funkar det

  • Hemtjänsten, trygghetslarmet och Nattpatrullen använder en specifik tjänstetelefon för att låsa upp dörren.
  • Ett batteridrivet låsvred monteras på insidan av din dörr. Låsvredet är inte synligt utifrån.
  • Du själv använder din vanliga nyckel precis som vanligt när du låser och låser upp din dörr.
  • Hemtjänsten och trygghetslarmet använder en specifik tjänstetelefon för att låsa upp dörren.
  • Endast personal med behörighet kan använda tjänstetelefonen.
  • Din hemförsäkring gäller precis som tidigare.

Som en extra säkerhetsåtgärd och för din trygghet behöver vi även dina bostads- och portnycklar.

Kontakta oss

Senast uppdaterad