Program för förskolan: Fjärilar! (4-5 år)

Vi ser en sagofilm som berättar om hur fjärilar blir till, och skapar våra egna fjärilar i verkstaden!

Var: Öbergs hus/Lilla verkstaden, Furugatan 3, Gamla Hagalund. Samling på gården.
Målgrupp: 4-5åringar
Antal: Max 12 barn/tillfälle
Bokning: Nina.Nykvist@solna.se