Om Solna kulturskola

Vår värdegrund ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill stimulera ALLA Solnas barn och ungdomar att upptäcka och utveckla sin talang och kreativitet. Hos oss ska du känna att:

  • Jag KAN
  • Jag har KUL
  • Jag är VIKTIG
  • Jag är DELAKTIG

Solna kulturskola - ett fönster i tiden

Kulturskolan ska vara ett fönster i tiden - en plats där Solnas unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utveckla den på bästa sätt. Detta sker i en rik växelverkan mellan upplevelser, utbildande program, eget skapande och möten med andra och andra kulturer. Med ett rikt spektra av kurser erbjuder vi lärande på olika nivåer och i många estetiska ämnen.

Undervisning och andra aktiviteter planeras alltid i samverkan med eleverna. Kulturskolans lärare har en regelbunden dialog med sina elever och med vårdnadshavarna för de yngsta.

Solna kulturskolas historia

2017
Solna kulturskola flyttar till Parkskolan på Blomgatan 3. På bilden syns Bo Swensons konstverk uppsatt på Solna kulturskolas nuvarande plats. Utsikt över konsten, himlen och Hagalund.

2009
Solna kulturskola firar husets 100 år som skolbyggnad.


2003

Kulturskolan blir åter en kommunal verksamhet och sorterar sedan dess under Kultur- och fritidsnämnden.

1993
Solna kulturskola bildas då teater och bild läggs till bland aktiviteterna.
Verksamheten drivs som kommunägt bolag, Solna Kulturskola AB.
Barn- och ungdomskulturcenter (BKC) ingår som en del.

1975
Samarbete med för- och grundskolan etableras.Verksamhet som riktas mot förskolan kommer att kallas Startskottet och det mot skolan kallas kulturtjänster. Barn- och ungdomskulturcenter (BKC) bildas i kommunen.

1970
Birgit Bohmans balettskola och musikskolan slås samman och bildar Solna musik- och balettskola. Att det finns en kommunal dansskola vid denna tidpunkt är mycket ovanligt och blir ett föredome för övriga dansskolor som i kommunal regi byggs upp under 80- och 90-talet.

1966
Verksamheten flyttas till Skolstyrelsenämnden.

1951
Solna kommunala musikskola bildas och sorterar under Musiknämnden.

1909
Byggnaden på Storgatan 32 börjar användas som skola och blir Huvudsta folkskola.

Kontakta oss

Senast uppdaterad