Museikvarterets verkstäder

I kvarteret möts olika aktörer inom konst, hantverk och eget skapande. Det finns olika sätt för allmänheten att delta – öppna drop-in verkstäder, kurser och introducerande workshops.  Alla är välkomna men vissa kurser är reserverade för barn och unga. Du kan alltid höra av dig till museet för mer information eller kontakta direkt de föreningar och aktörer som är verksamma i kvarteret.